ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีเพ็ญ เดชนะ
ชื่อเรื่อง การจัดการกับข่าวสารข้อมูลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Information management of factory workers
หัวเรื่อง การสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก;การสื่อสาร;โรงงาน -- เชียงใหม่;ข่าว;สื่อมวลชน
จำนวนหน้า ญ, 153 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [147]-152
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536