ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทัศน์วรรณ พรมภิชัย
ชื่อเรื่อง สถานการณ์เกี่ยวกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน = Conditions concerning HIV affected children in communities
หัวเรื่อง ชุมชน;โรคเอดส์ -- เชียงใหม่;เด็ก -- ผลกระทบจากการศึกษา
จำนวนหน้า ก-ฎ, 145 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [142]-144
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549