ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พุทธชาด ปานเม่น
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในระบบเกษตรกรรมทางเลือก
หัวเรื่อง เกษตรกรรม -- แม่ใจ (พะเยา);การพัฒนาการเกษตร -- แม่ใจ (พะเยา);นโยบายการเกษตร -- แม่ใจ (พะเยา);การพัฒนาชุมชน -- แม่ใจ (พะเยา);นโยบายวัฒนธรรม -- แม่ใจ (พะเยา);วัฒนธรรม -- แม่ใจ (พะเยา)
จำนวนหน้า ฉ, 140 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [132]-134
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539