ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิบูลย์ ตรีถัน
ชื่อเรื่อง การวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หัวเรื่อง การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ป่าซาง (ลำพูน);การพัฒนาชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ป่าซาง (ลำพูน);การพัฒนาชนบท -- การวางแผน -- ป่าซาง (ลำพูน);การพัฒนาชุมชน -- การวางแผน -- ป่าซาง (ลำพูน);กลุ่มกิจกรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- ป่าซาง (ลำพูน)
จำนวนหน้า ญ, 122 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [118]-122
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539