ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุมพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัยของชาวชนบทในภาคเหนือ
หัวเรื่อง อนามัยชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่);ชาวชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่);การแพทย์ชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่);สาธารณสุข -- สันทราย (เชียงใหม่);สุขภาพ;อนามัย;การเรียนรู้
จำนวนหน้า ฏ, 121 แผ่น : แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [118]-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541