ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กัญญา ชมศิลป์
ชื่อเรื่อง การจัดการข่าวสารความรู้ของชุมชนชนบท
หัวเรื่อง การสื่อสารข้อมูล;การสื่อสารระหว่างบุคคล;การสื่อสารในกลุ่มขนาดเล็ก;สื่อมวลชน;ป่าซาง (ลำพูน) -- ประชากรในชนบท
จำนวนหน้า ฌ, 119 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [116]-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538