ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรัญ ฟูเต็มวงศ์
ชื่อเรื่อง กระบวนการทางการศึกษาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หัวเรื่อง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหลวง;กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหมี้ยง;การศึกษา -- แง่สังคม -- ลำปาง;บ้านหลวง (ลำปาง);บ้านเหมี้ยง (ลำปาง)
จำนวนหน้า ฌ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-103
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538