ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรพจน์ พุ่มตระกูล
ชื่อเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ของชุมชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
หัวเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่อาย (เชียงใหม่);อนามัยสิ่งแวดล้อม -- แม่อาย (เชียงใหม่);สิ่งแวดล้อมศึกษา;บ้านแม่แฮง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฐ, 102 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [100]-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541