ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศุภกานต์ ซื่อเกียรติขจร
ชื่อเรื่อง กลไกการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ศุภกานต์ ซื่อเกียรตขจร
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- พฤติกรรม;การปรับตัวทางสังคม;นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
จำนวนหน้า ฒ, 234 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 156-163
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543