ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญใจ บุญชยางกูร
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบโคลซ 3 แบบ ในการวัดความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา -- การทดสอบ;ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การทดสอบ;เครื่องทดสอบและการวัดผลทางการศึกษา
จำนวนหน้า 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น[64]-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529