ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จำนงค์ ไชยะหมื่น
ชื่อเรื่อง ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท = Effects of negative statements on reliabilities of Likert attitude scales
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา;ทัศนคติ -- การวัด;ประชาธิปไตย;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 161 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538