ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิมพาภรณ์ พรหมใจ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความวิตกกังวล และเจตคติกับแนวโน้มพฤติกรรมที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา -- แบบทดสอบ;นักศึกษาพยาบาล -- ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ);โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย;ความวิตกกังวล;นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
จำนวนหน้า ซ, 110 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538