ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุจรี สุภีสุทธิ์
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดทดสอบแบบเทเลอร์และดำเนินการสอบโดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก;สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดพิษณุโลก;คณิตศาสตร์ -- การทดสอบความสามารถ;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พิษณุโลก;การวัดผลทางการศึกษา -- พิษณุโลก;ไมโครคอมพิวเตอร์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- พิษณุโลก
จำนวนหน้า ณ, 186 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 61-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541