ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุศักดิ์ พันธ์งาม
ชื่อเรื่อง ดัชนีวินัจฉัยความบกพร่องของผู้ตอบแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์โดยการวิเคราะห์แบบแผนการตอบข้อสอบตามแบบของซาโต้และแบบของทาทซูโอกะ =Respondent's deficiency index of Mathematic using item response pattern analysis by Sato's and Tatsuoka's caution indices
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา;คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
จำนวนหน้า ฌ, 110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536