ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไตรยศ เสรีรักษ์
ชื่อเรื่อง การสร้างเครื่องมือสำหรับประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน ป. 02 เรื่อง การปลูก บำรุงรักษาและการเก้บเกี่ยวผักสวนครัว ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา;นักเรียนประถมศึกษา -- กระบี่;เกษตรกรรม -- แบบทดสอบ
จำนวนหน้า ณ, 236 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 120-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541