ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพศาล จินดาหลวง
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบประเมินสมรรถวิสัยของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Construction of competency-based evaluation form for lower secondary science teachers
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา;ครูวิทยาศาสตร์;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 198 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538