ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติและความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียน
หัวเรื่อง การวัดผลทางการศึกษา;ครู -- ตากฟ้า (นครสวรรค์);นักเรียน -- ตากฟ้า (นครสวรรค์);การศึกษาขั้นมัธยม
จำนวนหน้า 130 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [93]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532