ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จักราวุธ เพ็ญเวียง
ชื่อเรื่อง การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพาณิชยกรรม = Computer program construction for guidance for continuing study in vocational education certificate level, commercial section
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;การแนะแนวการศึกษา;นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฑ, 194 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [76]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548