ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภาวดี นุกุลเสาวลักษณ์
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาวในวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7
หัวเรื่อง โครงการโรงเรียนสีขาว;ยาเสพติด;วิทยาลัยเทคนิค -- ไทย (ภาคเหนือ);วิทยาลัยอาชีวศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ด, 271 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [204]-206
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545