ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภาพ ตาไข
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพภายนอกด้านผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นพื้นฐาน;นักเรียน -- การประเมิน;นักเรียน -- ขอนแก่น
จำนวนหน้า ฎ, 249 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [173]-174
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545