ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วินัย หาญพรม
ชื่อเรื่อง การสร้างแบบวัดคุณภาพชีวิตการทำงานครู = Constuction of a test on the quality of teachers work life
หัวเรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก;โรงเรียน -- การบริหารงานบุคคล;คุณภาพชีวิตการทำงาน;การทำงาน;ครู -- ความพอใจในการทำงาน
จำนวนหน้า ก-ฑ, 138 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [114]-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552