ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสภาพร ไสยแพทย์
ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบผลการเทียบคะแนนแบบทดสอบระหว่างรูปแบบเชิงเส้นตรงโลจีสติก 1 พารามิเตอร์ และ 3 พารามิเตอร์ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
หัวเรื่อง วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย;นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย -- การทดสอบ;การวัดผลทางการศึกษา -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฏ, 133 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541