ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิญญู ธนะชัยขันธ์
ชื่อเรื่อง การบริหารงานวิชาการของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอตามทัศนะของศึกษานิเทศก์อำเภอ ประธานกรรมการกลุ่มและผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย;ศึกษานิเทศก์;การศึกษาขั้นประถม -- เชียงราย;การศึกษา -- เชียงราย -- การบริหาร
จำนวนหน้า 122 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529