ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุชาติ ใจภักดี
ชื่อเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด ในเขตการศึกษา 7
หัวเรื่อง คณะกรรมการสามัญศึกษาจังหวัด;การศึกษา -- การบริหาร;การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร;ผู้บริหารโรงเรียน
จำนวนหน้า 133 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531