ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิละศักดิ์ ทิพเนตร
ชื่อเรื่อง แนวทางการบริหารแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว = Administration guidelines for provincial level of National Plan for Education Development, Ministry of Education, Lao People's Democratic Republic
หัวเรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระดับจังหวัด;การศึกษา -- ลาว
จำนวนหน้า ฎ,122 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 87-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549