ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาทิตย์ เรืองวุฒิ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกิ่งอำเภอในเขตการศึกษา 8 ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ อาทิตย์ เรืองวุฒิ
หัวเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ;ศึกษานิเทศก์;การศึกษาขั้นประถม -- ไทย (ภาคเหนือ);การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
จำนวนหน้า 116 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 76-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2529