ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อุดม สิงห์คำฟู
ชื่อเรื่อง ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง เทศบาลนครเชียงใหม่;การศึกษาขั้นอนุบาล -- การบริหาร;โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่;การศึกษา -- การบริหาร
จำนวนหน้า ซ, 105 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536