ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิศิฎฐ์ ดุลย์พัชร์
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศึกษาธิการอำเภอ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย วิศิฎฐ์ ดุลยพัชร์
หัวเรื่อง ศึกษาธิการอำเภอ;ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
จำนวนหน้า ฌ, 83 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 67-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538