ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศาสตรา ขันทปราบ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ในสำนักการศึกษาและโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง สำนักการศึกษาและโรงเรียน;เทศบาลนครเชียงใหม่;เทคโนโลยีสารสนเทศ;เทคโนโลยีทางการศึกษา;คอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฌ, 75 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-62
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545