ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุกูล พิกุล
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของหัวหน้าแผนกวิชา คณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
หัวเรื่อง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ. คณะวิชาบริหารธุรกิจ -- อาจารย์;อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม;การทำงาน
จำนวนหน้า ช, 59 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543