ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิศิษฐ์ ปรารถนา
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียนอนุบาลลำปาง
หัวเรื่อง โรงเรียนอนุบาลลำปาง;โรงเรียน -- ลำปาง -- การบริหาร;โรงเรียน -- ลำปาง -- การบัญชี;งานสารบรรณ;พัสดุ -- การบริหาร;งบการเงิน -- การบริหาร;การบัญชี -- การบริหาร
จำนวนหน้า ซ, 44 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 34-35
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545