ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รวงทิพย์ สุรวิชัย
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์;การบริหารงานบุคคล;อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 127 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538