ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมศักดิ์ ตาไชย
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวกับการตกซ้ำชั้นของนักเรียนชาวเขาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แจ่ม;การเรียนซ้ำชั้น;ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่);นักเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า 121 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [95]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2531