ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มาณพ แก้วมูล
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้แทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอกิ่งอำเภอ ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน และครูฝ่ายปฏิบัติการสอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน;ผู้บริหารโรงเรียน;ครู -- ลำพูน;การศึกษาขั้นประถม -- ลำพูน -- การบริหาร
จำนวนหน้า 122 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2532