ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณรงค์ สุปินะเจริญ
ชื่อเรื่อง การป้องกันและการแก้ไขปัญหา การติดสารเสพย์ติดในกลุ่มนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณรงค์ สปินะเจริญ
หัวเรื่อง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม;คนติดยาเสพติด -- เชียงคำ (พะเยา);ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงคำ (พะเยา)
จำนวนหน้า ญ, 99 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541