ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทรชิต ร่วมจิตร
ชื่อเรื่อง สภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง;การศึกษาขั้นอนุบาล -- ฝาง (เชียงใหม่) -- การบริหาร;โรงเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่);การวางแผนการศึกษา
จำนวนหน้า ฏ, 110 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [81]-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541