ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภิญญา สุนันต๊ะ
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรตามแนวทางปฏิรูปสถานศึกษาในโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Staff performance according to institutional reform guideliness in Chiang Dao Wittayakhom School, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม;โรงเรียน -- การบริหาร;การปฏิรูปการศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่);บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 86 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [74-76]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552