ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Anusart Kinon
ชื่อเรื่อง Characterization of multivariate copulas associated with discrete random variables = การหาลักษณะเฉพาะของคอปูลาหลายแปรที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรสุ่มวิยุต
หัวเรื่อง Copulas (Mathematical statistics);Random variables
จำนวนหน้า vii, 64p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 62-63
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014