ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อิสรีย์ ทองภูมิพันธ์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา
หัวเรื่อง กรมสามัญศึกษา;ผู้บริหารโรงเรียน -- พะเยา -- พฤติกรรม;โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
จำนวนหน้า ฎ, 59 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [38]-39
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541