ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wannasiri Wannasit
ชื่อเรื่อง The Number of homomorphisms on path = จำนวนโอโมมอร์ฟิซึมบนวิถี
หัวเรื่อง Homomorphisms (Mathematics);Function;Mathematics
จำนวนหน้า vi, [42] p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2008
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Mathematics
โน้ต Thesis (Master of Science (Mathematics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 41
ภาษา English
ปีการศึกษา 2008