ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิสิษฐ์ เดชวงศ์ญา
ชื่อเรื่อง การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามทัศนะของนักวิชาการศึกษาในเขตการศึกษา 8
หัวเรื่อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด;การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฌ, 184 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [140]-142
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539