ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัณฑิต พรโสภิณ
ชื่อเรื่อง สภาพการประสานงานทางการศาสนาของศึกษาธิการอำเภอ ตามทัศนะของเจ้าอาวาสในจังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง ศึกษาธิการอำเภอ;ศาสนา -- นโยบายของรัฐ -- ลำปาง;ศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ);พุทธศาสนากับการบริหารรัฐกิจ;สงฆ์ -- ลำปาง;การประสานงาน
จำนวนหน้า ซ, 139 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [109]-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539