ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐพล สุวรรณลพ
ชื่อเรื่อง แนวทางการสร้างความพึงพอใจในงานของผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอในภาคเหนือ
หัวเรื่อง ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ -- ความพอใจในการทำงาน;การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
จำนวนหน้า ซ, 126 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [106]-109
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539