ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รินภัทร์ ขอดแก้ว
ชื่อเรื่อง การทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการในศูนย์โรงเรียนช่อแลสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง;โรงเรียนช่อแล;โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร;โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 155 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [102]-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538