ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บุษบา ลออชัยรังษี
ชื่อเรื่อง แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร;การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร;โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 162 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: [133]-136
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539