ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรียวาจ แววงาม
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมการบัญชีของนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยพายัพ. คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร -- นักศึกษา;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;การบัญชี -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
จำนวนหน้า ซ, 78 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545