ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขนิษฐา คล้ายจาด
ชื่อเรื่อง ปัญหาและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดฉะเชิงเทรา
หัวเรื่อง การสอนด้วยอุปกรณ์;ครู -- ฉะเชิงเทรา
จำนวนหน้า ญ, 140 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 101-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539