ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปิยรัตน์ คงปัญญา
ชื่อเรื่อง การใช้แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Using internet resources in English instruction in certificate in vocational education students, Lampang Vocational College
หัวเรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง;เทคโนโลยีทางการศึกษา -- ลำปาง;อินเตอร์เน็ต;ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ฏ, 110 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ + ซีดี - รอม 1 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [72]-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549