ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอนก หาญภักดีสกุล
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);นักเรียนมัธยมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฌ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59]-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541