ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑารัตน์ สุวาวัลย์
ชื่อเรื่อง การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การสอนด้วยอุปกรณ์;โรงเรียนเอกชน;นักเรียนมัธยมศึกษา;ไมโครคอมพิวเตอร์;คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ญ, 68 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541